PONUDBA

Varnost pri delu in športu

KAJ IZVAJAMO


PREGLEDI


 • Predhodni preventivni zdravstveni pregledi (pred zaposlitvijo)
 • Obdobni, usmerjeni preventivni zdravstveni pregledi
 • Pregledi kandidatov za voznike in voznike motornih vozil, za amaterje in poklicne voznike vseh kategorij
 • Pregledi športnikov (rekreativcev, kategoriziranih in vrhunskih športnikov)
 • Pregledi gasilcev za 3. in 4. člen Pravilnika
 • Pregledi za študentsko delo, vpis v srednje šole, visokošolske organizacije in v tečaje
 • Pregledi za posest in nošnjo orožja

PREISKAVE


 • Testiranje vidnih funkcij na aparatu Rodatest
 • Spirometrija (testiranje pljučne funkcije)
 • EKG (elektro-kardiogram) – preiskava srca
 • ADG (avdiometrična preiskava sluha)
 • BFV (testiranje ravnotežnega organa za delo na višini)
 • Perimetrija (testiranje vidnega polja)
 • Niktometrija (testiranje nočnega vida)
 • Ohladitveni test z digitalno termometrijo za delo z vibracijskimi orodji
 • Psihološko testiranje za voznike, delo na višini, nošnjo orožja
 • Panel test na droge (preiskava urina na prisotnosti prepovedanih drog)
 • Laborijske preiskave krvi in urina: SR, hemogram, krvni sladkor, jetrni testi, elektroliti, sečnina kreatinin, tumorski markerji, ščitnični hormon, prostata antigen,…
 • Ostale preiskave po dogovoru z zunanjimi specialisti glede na vaše želje (ultrazvok srca, trebuha, vratnih žil, pregled pri okulistu, obremenitveno testiranje)

STORITVE


 • Sodelovanje pri ocenjevanju tveganjana delovnem mestu v delovnem okolju
 • Seznanjanje delavcev s morebitnimi tveganji, ki so povezana z njihovim delom na delovnem mestu,in naloge zdravstvene vzgoje
 • Opravljanje preventivnih zdravstvenih pregledov delavcev v skladu s posebnimi predpisi
 • Ugotavljanje vzrokov za nastanek morebitne delovne invalidnosti, poklicnih bolezni in bolezni v zvezi z delom ter predlaganje ukrepov za njihovo obvladovanje oziroma preprečevanje, sodelovanje v procesu poklicne rehabilitacije ter svetovanje pri izbiri drugega ustreznega dela
 • Predlaganje ukrepov delodajalcem za utrjevanje zdravja delavcev, ki so pri delu izpostavljeni večjim nevarnostim za poškodbe in zdravstvene okvare
 • Svetovanje delodajalcem glede poteka delovnega procesa
 • Izvajanje zdravstvenega varstva poklicno obolelih delavcev
 • Vodenje evidence in zbiranja podatkov v skladu s posebnimi predpisi
 • Priprava poročil o izvedenih zdravniških pregledih za koledarsko leto
 • Izvajanje cepljenj
 • Priprava dokumentacije za IK (Invalidsko Komisijo)
 • Sodelovanje pri pripravi načrta delodajalca za ukrepe prve pomoči


Kako se pripraviti in kaj vzeti seboj?

NAPOTKI IN POTEK PREGLEDAKako se naročiti

NAROČANJE


Na pregled se lahko naročite vsak dan med 8:00 in 20:00 na telefonsko številko 051 339 700,
01 895 49 89 ali preko e-pošte na mdps.furlani@amis.net.


Kako se pripraviti

NA PREGLED


Pred prihodom na pregled morate biti tešči vsaj 6 ur. Pijete lahko vodo ali nesladkan čaj. Predpisana zdravila vzemite kot običajno.


Kaj potrebujete za pregled

S SEBOJ PRINESITE


S seboj prinesite zdravstveno izkaznico, izpolnjen obrazec 8,204/8,205 s strani delodajalca in očala ali leče če jih uporabljate. Za vozniški pregled potrebujete vozniško in osebno izkaznico. Osebnemu zdravniku naročite naj nam posreduje vaš zdravstveni karton.


Kaj pričakovati

POTEK PREGLEDA


Pregled je opravljen predvidoma v eni do dveh urah. Za hitro opravljen pregled se držite svojega termina.